Ακτινολογικό 100 mA 

11

Ακτινολογικό 60 mA 

 

Ακτινολογικό 40 mA  

Ακτινολογικό 20 mA 

Ψηφιοποιητής CR

Ασύρματο DR LG 14x17"

Ενσύρματο DR 17x17"

Ασύρματο DR 14x17"

Ασύρματο DR 10x12"

Τροχήλατο stand για γεννήτριες 20-60 mA

Τροχήλατο Stand για γεννήτρια 100mA

Ακτινολογικό τραπέζι (162 x 75)με κολώνα 

Ακτινολογικό τραπέζι (149 x 64 cm) με κολώνα 

Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων