Καρδιογράφος 3 καναλιών VECG-2303G

Καρδιογράφος 6 καναλιών VECG-3306G