Εργαστηρ. εξοπλισμός
Open Panel

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

abacus1

Αιματολογικός Aναλυτής

Abacus

pictus1

Βιοχημικός Aναλυτής

Pictus

uryxxon1

Αναλυτής Oύρων

Uryxxon

CX22LED mini

Μικροσκόπιο Olympus

CX-22LED

Micro xsz 107

Μικροσκόπιο XSZ-107primostar

Μικροσκόπιο Primostar iLED Zeiss

 

fygokentrosTDL4

Φυγόκεντρος TDL4

 

klibanosLS

Κλίβανοι LS

 refractometer

Διαθλασίμετροtonometer

Τονόμετρο