Εργαστηρ. εξοπλισμός
Open Panel

abacus junior

ABACUS JUNIOR VET & ABACUS JUNIOR VET 5

Ο οίκος DIATRON κατασκευάζει αιματολογικούς αναλυτές για το νοσοκομειακό χώρο και με έδρα τη Βιέννη ασκεί τις δραστηριότητες της κυριολεκτικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτήν την τεχνογνωσία μετέφερε στους αιματολογικούς αναλυτές AbacusJuniorVET και AbacusJuniorVET 5,  έτσι ώστε ο σύγχρονος κτηνίατρος να απολαμβάνει ευχρηστία και υψηλή αξιοπιστία (όμοια με ενός εργαστηρίου αναφοράς) με χαμηλό λειτουργικό κόστος.  

Υψηλή Απόδοση

Ολοκληρωμένο Αιματολογικό προφίλ για ένα μεγάλο εύρος ζώων.

Ο AbacusJuniorVET διενεργεί αιματολογικό προφίλ 18 παραμέτρων.

Ο AbacusJuniorVET 5 διενεργεί αιματολογικό προφίλ 22 παραμέτρων σε χρόνο λιγότερο από 3 λεπτά χωρίς χρόνο προετοιμασίας του δείγματος.  

Ο AbacusJuniorVET 5 διενεργεί ανάλυση WBC σε Lymphocytes, Monocytes, Neutrophils, Eosinophilεs, Basophiles (σε απόλυτη τιμή και σε %) για το σκύλο, γάτα και άλογο, ενώ διενεργεί ανάλυση WBC 3 (σε απόλυτη τιμή και σε %) για τα υπόλοιπα εννέα είδη ζώων.

Ο AbacusJuniorVET διενεργεί ανάλυση WBC 3 (σε απόλυτη τιμή και σε %) σε όλα τα παραπάνω είδη ζώων.

Ευκολία στη χρήση

Ένα εξελιγμένο σύστημα χρήσης επιτρέπει τη γρήγορη και αξιόπιστη λειτουργία. Η μεγάλη φωτεινή οθόνη υγρών κρυστάλλων επιτρέπει ακριβή εισαγωγή δεδομένων, σωστή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και ευκρινή παρουσίαση των ιστογραμμάτων. Ο αιματολογικός αναλυτής AbacusJuniorVET διαθέτει ένα πολύγλωσσο μενού λειτουργίας σε δενδροειδή μορφή, διαγνωστικό έλεγχο ποιότητας έξι επιπέδων, L-ggraphs και λειτουργία αυτοδιάγνωσης για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της ακρίβειας στη λειτουργία. Τα δεδομένα του εξεταζόμενου ζώου μπορούν να φυλαχθούν σε δισκέττα ή φλάς. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να συνδεθούν με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης, τα αποτελέσματα της αιματολογικής εξέτασης μπορούν να εκτυπωθούν στον ενσωματωμένο εκτυπωτή ή σε εξωτερικό εκτυπωτή.  

Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα

Οι αναλυτές είναι μικροί σε μέγεθος και διαθέτουν μικρό βάρος. Το μικρό τους μέγεθος τους καθιστά ιδανικούς για χρήση σε μικρούς χώρους. Ο AbacusJuniorVET και ο AbacusJuniorVET 5 είναι αποτελεσματικοί ακόμη και στο πιο απαιτητικό κλινικό περιβάλλον αφού η τεχνολογία τους και τα εξαρτήματά τους πληρούν τις υψηλότερες κατασκευαστικές προδιαγραφές.Τεχνικο Εγχειριδιο