Μεταχειρισμένα
Open Panel

ward s

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 100ΜΑ-100KV

σταθερής ανόδου, κατασκευής Ιταλίας Acem, επίτοιχιο με πολυπαλμική γεννήτρια με τραπέζι και συνοδό εξοπλισμό.Τεχνικο Εγχειριδιο 1