Ιατρική Απεικόνιση
Open Panel

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

rafaello

Ακτινολογικό Raffaello HF

mex1210p1

Φορητό Ακτινολογικό meX +1210P

xp9000

Αυτόματο Εμφανιστήριο XP9000

CRX10X

Σύστημα Ψηφ. Ακτινογραφίας AGFA CR10-X

Advisor

Υπερηχο-τομογραφικά


TKF

Ακτινολογικό ME TKF

Empty

Ακτινολογικό ME ECOray400

Stand xray

Stands Φορητού Ακτινολογικού

Xray Viewer1

Διαφανοσκόπια

Empty